Viesos dzejnieks un kritiķis Aivars Madris, ar kuru runāsim par dažādām literārām un omulīgām padarīšanām.