Raidījuma viesis ir dzejnieks Arvis Viguls, krājumu "Istaba" un "5:00" autors. Raidījumā runāsim par dzejas festivāliem, atdzeju un laikapstākļiem.