Šonedēļ raidījumā klausīsimies fragmentus no ceturtdien notikušā Dr. philol. Māras Grudules priekšlasījuma par reformācijas laikmeta literāro telpu Rīgā, kā arī – Arta Ostupa dzejoļus, kas izskanēja dzejnieka rīkotajā autorvakarā "Hāgenskalna komūnā".