Raidījumā viesosies jaunā dzejniece un dramaturģe Anna Belkovska, bet ierakstā dzirdēsim fragmentu no amerikāņu atdzejas lasījumiem, kas notika Hāgenskalna komūnā 5. aprīlī.