”No Ciānas, kas ir skaistuma vainagojums, Dievs staro Sava spožuma gaismā” tiek dziedāts Psalmos un jo daudzās regeja dziesmās. Reference uz Zion ir starp centrālajiem simboliem rasta poētikas un kultūras pasaulē. Tāpēc šajā rastaloģijas raidījumā kārta arī Culture, kurā inkorporēts „Coolie weed” (Cannabis), ko rituālos lieto caur Chalice vai Cutchie.