Latvijas Universitātes 98. gadadienā notika Senāta svinīgā sēde, kuras laikā tika piešķirti trīs Goda doktora grādi un Promocijas ceremonijā sveikti jaunie doktori. LU rektors prof. Indriķis Muižnieks sēdē norādīja, ka Universitāte šogad ir mainījusies, jo ir uzsākta Zinātņu mājas celtniecība un universitātes sastāvā iekļauta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, ieskaitot visas astoņas filiāles.

Citas ziņas dienas apskatā:

Zinātne, izglītība, vide

  • Iznākusi LU Filozofijas un socioloģijas institūta dzīvesstāstu pētnieku grupas kolektīvā monogrāfija “Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā”;
  • Atklāts pamatojums, kādēļ divu populārāko tipu – I un II tipa galaktiku spožums astronomu teleskopos ir atšķirīgs;
  • No senām fosīlijām iegūts DNS ir iegūtas zināšanas par Tasmānijas tīģera pēkšņo pazušanu no Austrālijas kontinentālās daļas.

Kultūra

  • Līdz nedēļas beigām bijušajā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē ir apskatāms laikmetīgās mākslas festivāls Survival Kit;
  • Latvijas Universitātes Studentu padome un Latvijas Universitātes Absolventu klubs aicina Rudens talkā Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā;
  • Kaņepes Kultūras centrā notiks ielu mākslas festivāla "Mūra lāde" ietvaros tapušo mākslas darbu atklāšana;
  • Visā Latvijā notiks Zinātnieku nakts pasākumi, kuru vienojošā tēma šogad ir inovācijas.