Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Dabas mājas ātrijā notiks Valsts pētījumu programmas ar nosaukumu “Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas” ietvaros realizētā projekta noslēguma informatīvais pasākums. Projekts tika uzsākts 2014. gadā un to veidoja seši savstarpēji saistīti apakšprojekti, kurus īstenoja gan Latvijas Universitātes, gan Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskās pētniecības grupas. Projekta galvenais uzdevums bija izpētīt Latvijas zemes dzīļu resursus.

Citas ziņas:
Izglītība, zinātne, vide:

  • Latvijas Universitātē notiks starptautisks seminārs “Kvantu hromo-dinamika kosmisko staru enerģiju diapazonā”;
  • Kopenhāgenā norisināsies starptautiskais jauno uzņēmēju konkurss “Creative Business Cup”;
  • Ķemeru Nacionālajā parkā atjaunoto mitrāju teritorijās uzceltas divas jaunas skatu platformas;

Kultūra:

  • Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā notiks pēdējā tikšanās ar izstādes "Latvijas Gadsimts" veidotājiem;
  • Kaņepes kultūras centrā uzstāsies beļģu-latviešu muzikālais ansamblis "How Town";
  • Fonda "Mākslai vajag telpu" Vasaras mājā tiks atklāta pirmā izstāde projekta "Skaņai vajag mākslu" ietvaros;
  • Rīgā norisinās pirmais starptautiskais Rīgas Performances festivāls "Starptelpa".