20. aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Latvijas Universitātes augstākās lēmējinstitūcijas Satversmes sapulce. Struktūrvienībām pret šo sapulci jāattiecas ar īpašu nopietnību, jo tās pārziņā nākamgad būs vairāki Universitātei svarīgi notikumi, to skaitā Senāta un rektora vēlēšanas. Līdz 27. martam struktūrvienību atbildīgajiem par vēlēšanām ir uzdevums organizēt Latvijas Universitātes Satversmes Sapulces dalībnieku vēlēšanas un līdz 4. aprīļa plkst. 17.00 iesniegt tās ievēlēšanas organizācijas un sēdes darba organizācijas komisijai vēlēšanu protokolus. 

Citas ziņas:
Izglītība, zinātne, vide:

  • LU Botāniskā dārza Tropu tauriņu mājā notiks ilgi gaidītais “Zilo morfīdu trakums”;
  • Vairākās LU fakultātēs notiek Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 23 sekcijās;
  • Par Eiropas šā gada koku atzīts Portugālē augošais korķozols.

Kultūra:

  • LU Teoloģijas fakultātē notiks fakultātes studentu rīkotais "Neērto tēmu referātu maratons";
  • Izsludināta pieteikšanās Latvijas Rakstnieku savienības kultūrizglītības programmas “Literārā” Akadēmija” skolēnu un jauniešu literāro darbu konkursam “Aicinājums”;
  • Izsludināta pieteikšanās Otrajam Rīgas Zīnu festivālam, kurš šogad notiks Ģertrūdes ielas teātrī;
  • Rīgas Latviešu biedrības namā notiks festivāla "Latvijas Jaunās mūzikas dienas 2018" koncerts "Skaņa. Autors. Perspektīva. Volume II".