Kultūras bistro par aktuālo un diskutējamo kultūrvidē runājām ar kultūras žurnālisti Evu Johansoni.

Tēmas:

- Baltijas praids Rīgā. Kultūra un seksuālās minoritātes. Kura mūsu sabiedrības daļa ir spējīga tās pieņemt, kura nē? Un vai kultūrai ir seksualitāte?

- Laikmetīgās mākslas muzejs būs! Vai tas nozīmē, ka kultūras vērtības ir pārtrumpējušas materiālās?

- Baltijas simbolistu māksla Orsē muzejā Parīzē. Kādu iespaidu mūsu klasiķu darbi atstāj Eiropas un pasaules mākslas patērētājiem?