Sabūvēti un pārbūvēti,
     
             Griezti un līmēti Disko Melo Ritmi