Pārraide veltīta šī gada 15. janvārī mirušajam sāroda veterānam Buddhadev Das Gupta, kas bija Radhika Mohan Maitra māceklis no Šahdžahanpūras gharānas.