Mācoties universitātē mēs iegūstam vairāk nekā tikai zināšanas, kuras dzirdam lekcijās. Esot pierdzīvojušiem nepārliecību par to, kur doties studēt, šis raidījums ir veltīts viedokļiem un padomiem, kas būs noderīgi ne tikai studēt gribošajam, bet arī studējošajiem un studēt negribošajiem.

Raidījuma pirmajā daļā ciemos nāk Latvijas Universitātes Studentu servisu departamenta direktors Jānis Saulītis. Viņš stāsta par to, kāpēc ir vērts izvēlēties studijas Latvijas Universitātē un vispār, kā arī sniedz ieskatu Latvijas Universitātes sniegtajās priekšrocībās gan studiju laikā, gan pēc tām. Savukārt otrajā raidījuma daļā pie mums ierodas trīs studenti, kuri aktīvi iesaistās Studentu padomē un fakultāšu pašpārvaldēs. Gan raidījumu vadītāji, gan viesi dalās ar savu mācību pieredzi un priekšstatiem par studiju nozīmi un norisi.

Visbeidzot, apvienojot patīkamo ar lietderīgo jeb iespēju novilcināt ar šādas pašas iespējas došanu citiem, izsludinām konkursu! Dalieties ar sesijas zelta stāstiem – mēs novērtēsim kā nelaimes, tā veiksmes; kā smieklīgos, tā traģikomiskos; kā pamācošos, tā klaji absurdos stāstus. Sūtiet stāstus uz mūsu Facebook lapu vai uz epastu pietura@radionaba.lv un mēs tos izstāstīsim pārējiem klausītājiem, taču labākajiem pienākas balvas!