Māksliniece Rasa Jansone galvenokārt nodarbojas ar glezniecību, kā arī veido instalācijas. Darbu konceptuālais uzstādījums ir būtisks ikviena darba vai darbu grupas uzsākšanai un to tēmas tiek smeltas personiskajā pieredzē.
Raidījumā izzināsim kā sācies mākslinieces ceļš mākslā un kā top mākslas darbi. Sarunāsimies par darbiem, kas eksponēti izstādēs "Barošanas migla" Rīgas Mākslas telpas Intro zālē (2014), "Ģimenes” Cēsu izstāžu namā (2016), "Es pieskaros sev" LNMM kupola zālē (2017) un citās. Līdz 2017. gada 10. decembrim izstāžu telpā "room9" Rasas Jansones personālizstādē "Visa tā laime" skatāma tāda paša nosaukuma darbu sērija, kuru tapšanā izmantotas ģimenes fotogrāfijas, un dabu cikls "Trenažieris", kurā māksliniece savus pašportretus veidojusi portretējot savas meitas rotaļlietas.

Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM 18.00 - 19.00 katru otro sestdienu. Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.