Šelda Puķīte ir kuratore, mākslas kritiķe un daudzu mākslas projektu vadītāja. Raidījumā runāsim par Šeldas ceļu kūrējot dažādus pasākumus, kā Rīgā, tā arī Tartu, un par dažādām darba vietām, kurās jaunā kritiķe ir smēlusi savu pieredzi. Noskaidrosim, kā viņa ir nonākusi līdz Rīgas Fotogrāfijas biennāles organizēšanai, kā arī noskaidrosim, kāda ir mākslas publika Igaunijā un Latvijā.

Tāpat, runāsim par nupat kā ir izskanējušo, Šeldas vadīto, septiņu mūsdienu latviešu mākslinieču projektu Tartu Mākslas mājā, kurā piedalījās Rasa Jansone, Anda Magone, Inga Meldere, Ingrīda Pičukāne, Eva Vēvere, Margieta Griestiņa (Dreiblate) un Mētra Saberova.

Raidījums "Subjektīvie mērījumi" par mākslas izziņu skan LR6 LU radio NABA 95,8 FM 18.00 - 19.00 katru otro sestdienu.

Raidījums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.