Šīs nedēļas raidījuma tēma ir nacionālisms un tā vēsture mūsdienu Latvijā. Studijas viesi būs Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes docents Mārtiņš Mintaurs, politisko procesu vērotājs Jurģis Liepnieks un dramaturgs, lugas ‘’Būt nacionālistam’’ autors Matīss Gricmanis.

Šonedēļ 13. aprīlī Dirty Deal Teatro pirmizrādi piedzīvo Matīsa Gricmaņa luga ‘’Būt nacionālistam’’. Luga ir daļēji autobiogrāfisks stāsts par jauna cilvēka centieniem izskaidrot pasauli un to kā pasaules uzskatu sistēmas izveidē ir iesaistīta ideoloģija, šajā gadījumā nacionālisms. Tāpēc arī šonedēļ raidījumā pieskarsimies nacionālismam un tā kā ideoloģijas lomai mūsdienu Latvijā.

Raidījuma gaitā pārrunāsim to, kādas idejas veido nacionālismu mūsdienu Latvijā. Kāda ir nacionālisma vēsture Latvijā gan mūsdienās, gan starpkaru periodā? Kādas nacionālisma formas būtu vēlamas mūsdienu Latvijā? Kādas ir tās robežas aiz kurām nacionālisms kļūst par radikālu un destruktīvu ideoloģiju? Un to, kāda būs nacionālisma turpmākā attīstība 21. gs.?

Vairāk par Dirty Deal teatro izrādi ‘’Būt nacionālistam’’ lasiet http://dirtydealteatro.lv/izrade/but-nacionalistam.