Ar producentu Gintu Grūbi sarunājamies par spēlfilmu ''Melānijas hronika'', kurā attēloti Melānijas Vanagas un citu 1941. gadā izsūtīto latviešu skarbie dzīves apstākļi Sibīrijā. Raidījumā ar savām atmiņām dalās arī Melānijas Vanagas mazmeita Aija Barona.
Spēlfimas ''Melānijas hronika'' centrālā persona ir žurnāliste un rakstniece Melānija Vanaga, kuru kopā ar viņas ģimeni 1941. gadā padomju okupācijas vara izsūtīja uz Sibīriju. Kopumā izsūtījumā viņa pavadīja 16 gadus un šajā laikā veiktie pieraksti vēlāk kļuva par pamatu viņas atmiņu grāmatai ''Veļupes krastā'', kura iznāca līdz ar Latvijas neatkarības atjaunošanu 1991. gadā un tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajiem literārajiem darbiem par latviešiem izsūtījumā Sibīrijā. Raidījumā runājam par Melānijas Vanagas biogrāfiju, 1941. gadā izsūtīto latviešu litkeņiem Sibīrijā, filmas tapšanas gaitu, to kādu vēstījumu skatītājiem vēlas sniegt filmas veidotāji, kādi vēl jautājumi mums ir jāuzdod Latvijas sabiedrībai un kuras vēsturiskas tēmas vēl ir nepieciešams attēlot spēlfilmās.

Raidījumu vada Kārlis Sils.

Lai uzzinātu par jaunākajām aktualitātēm, sekojiet raidījumam sociālajos tīklos:
facebook.com/vestureskilis
twitter.com/VestureRadio