Raidījums “Zinātnes vārdā” stāstīs par baltistikas tradīcijām Čehijā. Sarunā piedalīsies Kārļa Universitātes (Prāgā) pasniedzēji Kristīne Ante un Pāvels Štolls, kuri sniegs ieskatu ne tikai aktuālajos abu valstu sadarbības pētniecības projektos, bet arī stāstīs, kas nosaka Čehijas studentu vēlmi izzināt Latvijas kultūru un apgūt latviešu valodu.

Zinātniska interese par mūsu valodu, kultūru un vēsturi nepastāv tikai Latvijas robežās, bet sniedzas krietni tālāk.

Čehijā ir senas un Eiropas mērogā nozīmīgas baltistikas tradīcijas, kuras īpaši tiek attīstītas mūsdienās. Prāgā esošās Kārļa Universitātes bakalaura un maģistra programmu līmenī pašlaik tiek mācīta latviešu valoda, literatūra, kultūra un vēsture, ko padziļināti apgūst apmēram 60 studenti.

Par trīs gadsimtu garumā ilgušajiem latviešu un čehu kultūrvēsturiskajiem sakariem gan Kārļa Universitātē, gan Latvijas Universitātē top publikācijas un tulkojumi, tiek organizētas konferences un izdoti apjomīgi pētījumi.

LR 6 Radio NABA studijā viesosies Kārļa Universitātes (Prāgā) pasniedzēji Dr. hist. Kristīne Ante un Dr. philol. Pāvels Štolls, ar kuriem pārrunāsim ar raidījuma tēmu saistītās aktualitātes. Raidījumu vada Aija Fedorova.

Raidījums „Zinātnes vārdā” LR6 – Latvijas Universitātes radio NABA ēterā 95.8 FM iepazīstina klausītājus ar Latvijas augstskolu studējošo un dažādu zinātņu nozaru pētnieku darbiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti topošie un esošie zinātnieki un pētnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu, stāstot par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā. Raidījums skan katru otro ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 ar atkārtojumu katru otro svētdienu no plkst. 16.00 līdz 17.00.