Raidījumā “Zinātnes vārdā” viesosies LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes profesore, Dr. oec. Ramona Rupeika-Apoga, lai plašāk pastāstītu par aktualitātēm savā pētnieciskajā darbā. Raidījumā tiks runāts par profesores jaunāko grāmatu un viņas pieredzi sadarbībā ar ārzemju pētniekiem, kā arī ar lekciju lasīšanu ārpus Latvijas.

Vairāk nekā 50 zinātniskās publikācijas un četras grāmatas, jaunākā no kurām veltīta finanšu instrumentu tiešsaistes tirdzniecībai – profesores Ramonas Rupeikas-Apogas akadēmiskajā darbībā galvenie pētījumu virzieni ir pieejamības ekonomikas finanšu aspekti, kā arī finanšu risku noteikšana un pārvaldība. Sarunā populārzinātniskā formātā tiks skartas gan profesores aktuālās pētnieciskās intereses, gan pārrunāta ārvalstu augstskolās gūtā pieredze saistībā ar studiju procesu. Ramona Rupeika-Apoga stažējusies un pasniegusi ārvalstu augstskolās Vācijā, Lihtenšteinā, Lietuvā, Krievijā, Turcijā, Polijā, Itālijā, Norvēgijā un Somijā. Raidījumu vada Aija Fedorova.

Raidījums „Zinātnes vārdā” LR6 – Latvijas Universitātes radio NABA ēterā 95.8 FM iepazīstina klausītājus ar Latvijas augstskolu studējošo un dažādu zinātņu nozaru pētnieku darbiem, eksperimentiem un jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti topošie un esošie zinātnieki un pētnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu, stāstot par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā. Raidījums skan katru otro ceturtdienu no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00 ar atkārtojumu katru otro svētdienu no plkst. 16.00 līdz 17.00.