Pirmdiena, 2024. gada 15. jūlijs

Vārda diena: Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons

Latvijas Sabiedriskie Mediji

Turpmāk visa iepirkumu dokumentācija un informācija par VSIA “Latvijas Radio” iepirkumiem ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/269

 

Iepirkumi

Kosmētiskā remonta veikšana VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām, ID Nr. Radio 2015/IP-13 (Pārtraukts)

PAZIŅOJUMS PAR LĪGUMU
(saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2panta prasībām)

1. Pasūtītājs :
VSIA “Latvijas Radio”
Reģistrācijas Nr. 40003080614
Adrese: Doma laukums 8, Rīga, Latvija, LV 1505
Tālruņi: +371-67206722, +371-67206721, Fakss +371-67206709
 

Kontaktpersonas: Guntars Plūcis , tālrunis: 67206688, e-pasts: guntars.plucis@radio.org.lv, Vita Apša, tālrunis: 67206755, e:pasts: vita.apsa@radio.org.lv

 

2. Iepirkuma (līguma) priekšmets :
„Kosmētiskā remonta veikšana VSIA „Latvijas Radio” vajadzībām”

Iepirkuma dokumentācija saņemama:
Instrukcija pretendentiem

Darbu apjomi

3. Iepirkuma identifikācijas numurs:
Radio 2015/IP-13

4. Iepirkuma procedūra 05.08.2015. pārtraukta sakarā ar nepieciešamajiem grozījumiem Tehniskās specifikācijas dokumentos (darbu apjomi).

Tiks izsludināta jauna iepirkuma procedūra.