Raidījumā viesojās "Bedres" dalībnieki Jurģis Krāsons un Jānis Sils (arīdzan U.S.O.C.A.). Ēterā piebiedrojās arī viņu līdzgaitnieks un izdevniecības "Underbed Storage" veidotājs Lauris Vorslavs.

"Bedres" bāzes vieta bija Annas ielas Tehniskajā jaunrades nams, kur, sastopoties radniecīgi domājošajiem jauniešiem, arī tapa apvienības manifesti, un idejas lielākai daļai skaņdarbu. Tur arī tika dibināta Aleponijas valsts, kas bija "...valsts valstī, parodija un protests pret apkārt notiekošajām auseklīšu aktivitātēm, kā arī padomju iekārtu. Aleponijas filozofijas pamats: Po uz visu...un, ja tev nav po uz visu, tad tev ir po uz to, ka tev nav po. Valsts sastāvēja no pieciem pilsoņiem, kuri tanī pašā laikā arī bija tās senatori (starp tiem – Bedres dalībnieki). Kā jebkurai ideoloģijai, arī Alepo bija nepieciešama propaganda. Šīs funkcijas uzticēja Bedrei.
Vēlāk, bēgot no Padomju armijas un šejienes sabiedrības, Jānis Sils aizbrauca uz ASV. Tā kā valsts nebija iespējama bez senatora – 1990. gadā Aleponija kā valstiska struktūra beidza pastāvēt.

1992. gadā, Silam viesojoties Latvijā, grupa Bedre kādā festivālā Vecrīgā kopā ar "Zig Zag" un "Inokentijs Mārpls" nospēlēja pēdējo koncertu." (Juris T., 2003, žurnāls LABA)

"Bedre" savā pastāvēšanas laikā ierakstīja piecus albumus: "Alumīnija Olga" (1987), "Bezgalīgā monotonā vienveidība" (1988), "Aprīļa eksgumētās potences" (1989), "RZ pirmā erekcija" (1989) "Indifference" (1989). Daļu no no tiem šobrīd pārizdevuši pašmāju "Underbed Storage".

Jānim Silam nonākot Čikāgā, ASV, kas ir arī industrial izdevniecības "Wax Trax" mājvieta, un smeļoties iedvesmu no electro-industrial un EBM skanējuma, viņš turpināja savu muzikālo darbību solo kā "U.S.O.C.A." (Urinating Statue of an Castrated Angel), izdodot divus albumus "Head Cut" (1991) un "Emancipator" (1994), kļūstot par attiecīgo stilu pamatlicēju Latvijas mūzikā.

2018. gadā franču izdevniecība "Musiques Electroniques Actuelles" pārizdeva "U.S.O.C.A." albumu "Emancipator" saīsinātā versijā 12'' vinilplatei.