Pirms došanās vasaras brīvdienās, arī šoreiz raidījumā pievērsīsimies zinātniskajai pētniecībai. Kādā mērā kultūras pētniecība spēj ietekmēt kultūras politiku? Kas nosaka prioritātes kultūras jomas finansējumam un kādi procesi virza sabiedrībā vadošas idejas?

Sarunas viese – socioloģe un kultūras pētniece Liene Ozoliņa. Liene ieguvusi doktora grādu socioloģijā Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu skolā. Lienes pētnieciskās intereses ir saistītas gan ar neoliberālisma, gan padomju mantojuma ietekmes izvērtējumu uz politiku un kultūru. Šobrīd Liene ir LKA asociētā profesore un vadošā pētniece Zinātniskās pētniecības centrā.