Programmā:

01 ADVANCED BLUE – Pienene (2024)
02 PĒRKONS – Protesta dziesma pret apkārtējās vides piesārņošanu (1983)
03 PND – Viss tas ir sūds (2016)
04 SEQUE – Aizliegts cept pankūkas pie autobusa pieturās (80.g. sākums)
05 NOSTRA – Delta (2023)
06 APĒDĀJS – Pilsēta liesmās (2024)
07 STRIĶIS – Dzeltenā māja (2008)
08 ALIS P – Viens pret vienu (2015)
09 DETLEF – 1998 (2023)
10 VIĻŅI – 2009 (2023)
11 SUZANNA – SaSa (2024)
12 AIGARS GRĀVERS – Populārā pirmdiena (1998)
13 ŠŅK – Brīnumi (2021)
14 H’YARD – Tikai un tevi (2006)
15 AKACIS – Šoreiz būsi tu (1979)