Viesos Kanādas latviešu grupa "Skandāls".

Izjūkot grupai Blondais Grēks, Alberts Vītols un Raitis Freimanis 1984.gadā nodibināja grupu "Skandāls", kas pirmo reizi uzstājās Minsteres dziesmu dienu rokvakarā.

Intervē Daugavietis un Dambis.

Radio KNZ, Ķīpsalā, Rīgā. Digitalizējts no kasetes 2021.gada novembrī.