Aristoteļa "Rētorikas" tulkojums ir notikums Latvijas intelektuālajā dzīvē. Kā atšķiras retorika no rētorikas? Ko no svešās Aristoteļa pasaules varam vai nevaram pārcelt mūsdienās? Kāda ir labas runas saistība ar taisnīgumu un labo? Ciemos filosofe Līva Rotkale, kas piedalījusies tulkojuma tapšanā.

Raidījumu vada Lauris Veips un Signe Viška.