Šajā sestdienā turpināsim apgūtu bagātīgo dzejas ražu - šoreiz dzejnieka, “Punctum” galvenā redaktora un Rakstniecības un mūzikas muzeja kuratora Arta Ostupa trešo dzejoļu krājumu "Žesti", kuru izdevis apgāds "Neputns". Runāsim par valodu, ainavu, žestiem un lieko. Sarunā piedalīsies arī Ivars Šteinbergs.