Atbruņojoši provokatīvais Haralds Matulis ienāk dzejā ar poēmu "Eksistenciālisms" (izdevējs: biedrība "Ascendum", 2020). Tas ir garīgs ceļojums sešās nodaļās, grāmatu pie labas gribas var salīdzināt ar reliģiskiem tekstiem. Raidījumā Haralds ieved lasītāju grāmatas problemātikā, runā par nesaprašanos un to, kā viņš gribētu, lai "Eksistenciālismu" saprot, kā arī ar sev raksturīgu zobgalību patur rokās vienu divus mūsdienu karstos kartupeļus.

Raidījumu vada Lauris Veips un Signe Viška.