Ziemassvētkos satikās trīs dzejnieki un runāja ne jau par dzeju vien, bet lielā mērā tieši par to. Līdzās sarunām klausāmi lasījumi no T. S. Eliota un Ranjas Pāsonenas daiļrades, un arī pāris gabaliņi no dzenbudisma kanonu izlases “Ne vējš, ne karogs”. Tas noticis, lai mierinātu tos, kas jāmierina, un iepriecinātu vēl vairāk tos, kas priecājas jau tāpat.

Mūzika:

Ieva Akurātere – Mēnessnakts
Mirdza Zīvere – Pazaudētās Debesis
Uģa Vītiņa versijā Dzeltenie Pastnieki – Jaunais Gads