Raidījumā šķetinām Valentīna Lukaševiča tetraloģijas "Ceļš" noslēdzošo grāmatu "Pādi navā svāti", kopnacionālā izteiksmē – "Pēdas nava svētas". Daudzpusīgais un sarunā patīkamais autors ieved arī tādās tēmās kā Latgales vietu vēsture, smeldze un atdzejošana starp literāro latviešu un latgaliešu valodu, nemitīgi pārbaudot arī gastronomisko salīdzinājumu robežas.

Raidījuma noslēgumā sazvanīšanās ar Oskaru Orlovu (Raibīs), kurš bilst vārdus par Lukaševiču un savu pastkaršu kolekciju "Obrozi".

Raidījumu vada Lauris Veips un Signe Viška.