Ir atšķirība starp tevi un mani, bet ir arī kas kopīgs; un iespējams tas kopīgais ir tas svarīgākais. Kas tie mēs? Es? Tu? Viņi? Kas tie tādi? Raidījumā Ed un Krums centīsies saprast, kā Rastafari viedi un eleganti piedāvā atšķetināt šo patības un identitātes mezglu.

Cilvēks var būt lepns par savu patību un iedomāties sevi par konkrētu Es, taču tas nenovērš mentālo sašķeltību, izraisa sociālo atsvešinātību un ved metafiziskā nošķirtībā. Tā vietā, Rastafari dažādu vietniekvārdu vietā (piedodiet par kalambūru), savā saziņā lieto jēgvienību "I-and-I". Mēs nozīmē Es-un-es.
Ar regeja dziesmām iepazīsim "I&I" konceptu, kurš pietiekami internalizēts, ļauj pārvarēt šķietami nepieciešamo plaisu starp subjektīvo un objektīvo, lai paceltos augstāk, vēl augstāk pretī tīrajai JAH gaismai.

Degungalā (4. aprīlī) arī botāniski-kalendārais "4/20", svarīgs tiem Kaņepju kultūrā, kas iestājas par dekriminalizāciju, legalizāciju, prieku un brīvību.