Nokratot pērno sniegu, ieklausāmies, ko dveš dziļums no visuma. Dabaskats turpina sekot Lee ‘Scratch’ Perry daiļdarbiem dub mūzikas jomā, tam kosmosam, kura dienu atzīmē aprīlī, un ar ko Perijam savs kontakts. Šoreiz vibrācijas izpaudušās jaunā albumā ´The Black Album´ un tiks translētas arī ieceres kopā ar Britu producentu Adrian Sherwood.

Savukārt aprīlis Jamaikā vispār esot Rastafari mēnesis – Krums un Edis ar dziesmām atskatīsies uz mēneša atzīmējamām dienām (Ras Tafari kronēšana, Imperatora ierašanās Kingstonā) un atgādinās par kodu #420.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for English -> English...
    
  • Create a new word list...
 • Copy