Nedēļā starp Varoņu un Neatkarības dienu modificējam latīņu teicienu par tēvzemi (kas ieskanas arī LU devīzē "Scientiae et Patriae"). Dabaskata universitātē par patriotismu un piederību regeja dziesmās.

Ne vienmēr sakrīt tava dzimšanas vieta ar to, ko gribētos saukt par īsteno tēvzemi. Tā ir rastamaniem, kuri meklē saknes un vij cerības ar Āfriku un Etiopiju. Paklausīsimies, ar kādām vēl vietām regejā tiek saistīta identitāte un patriotiskās jūtas. Bez jau minētām mēs atrodam teoloģisko Zion, lokālo Ghetto, pilsonisko Kingston un citas vietas, kur regeja liriskais varonis meklē mieru un brīvību.