Atskatāmies uz raidījuma aktualitātēm, un tieši uz Rasta alfabētu 2019. gadā. Tas ir Dabaskata lielais projekts – aptvert un interpretēt rastafari leksikā un regeja dziesmās sastopamās jēgvienības, vārdus ar savu specifisko nozīmi.

Pagājušā gada leksiski poētisko nomenklatūru esam turpinājuši ar S - sensuālo Sensimilla iekš Spliff un klausījāmies Ska, pie viena noskaidrojot visu par Soundsystems, pēc tam uz T izstaigājām trūcīgās Trenchtown ieliņas, bet pie U akcentējām rasta Unity, tad bija V, lai izstarotu Vibration, un kad pienāca W cēlām augšā karadziesmas, jo rastafari vidū ir bieža sastopama pašreference Warrior.

Šogad turpinām ierastajā Irie ritmā, bro!