Raidījumā klausīsimies svaigākos izdevumus no māksliniekiem kā Notan, AGO,Gremlinz/AXH,Glume un citiem.