piekdienas vakaram satumstot pilsētā mirstošas saules ēnā atdzīvosies vārdi zilbes un urbānās skaņas
vibrācijas
izplešoties pa visu nabasvirsmu