Klausīsimies K.Sila sagatavoto vasaras jūras ritmu.