K.Sila atskats uz dotā brīža iekšējām muzikālām vibrācijām.