Tumsā uz gaismu mierā. Pārdomās par Ziemīšiem ar K. Silu.