Zinātniskā grāda pretendenti un maģistranti ir aicināti pieteikties doktorantūras skolai ar nosaukumu "Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte" līdz šī gada 15. oktobrim. Doktorantūras skolas mērķis ir veidot starpdisciplināru doktorantūras un maģistratūras studentu un akadēmiskā personāla grupu, apvienojot tajā bioloģijas, ģeogrāfijas, vides zinātnes, ģeoloģijas, ķīmijas un mežzinātnes nozaru pārstāvjus, lai veiktu kompleksu izvirzīto zinātnisko problēmu analīzi un nodrošinātu augstas kvalitātes doktora un maģistra darbu izstrādi. Līdz 12. oktobrim pieteikties citai doktorantūras skolai ar nosaukumu “Letonika un starpkultūru pētījumi” aicināti filoloģijas, Filozofijas, Valodniecības, Vēstures, Pedagoģijas, Teoloģijas un Juridiskās zinātnes doktorantūras un maģistrantūras studiju programmās studējošie. Lai padarītu letoniku konkurētspējīgu un pievilcīgu citu zinātnes virzienu un jomu kontekstā, doktorantūras skolas pedagoģiskajā darbā ir iesaistīti letonikas, kā arī attiecīgo apakšnozaru redzamākie speciālisti no zinātniskajiem institūtiem un augstskolām gan Latvijā, gan arī ārpus tās.

Citas ziņas:

Izglītība, zinātne, vide

  • Latvijas Universitātes Muzeja Astronomiskais tornis uzsāk 33. demonstrējumu sezonu;
  • Pieejams Latvijas Dabas fonda iniciatīvas “Zaļais barometrs” rezultātu kopsavilkums;
  • Starptautiskā universitāšu reitingā Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte  ierindojušās pirmā tūkstoša beigās.

Kultūra:

  • Rīgas Starptautiskajā kino festivālā izrādīs vairāk nekā 180 filmas;
  • Mākslas muzejā “Rīgas birža” izstādes “Kopīgā vēsture” apmeklētāji varēs sastapt Latvijas Laikmetīgās mākslas centra mākslas vēstnešus;
  • Pēc vasaras brīvdienām darbību atsāk pasākumu sērija „Repair cafe”;
  • "Teātris TT" un "Piip ja Tuut Teater" radījuši muzikālu stāstu "Kabarē Sibīrija".