Ar pētījuma prezentēšanu par pārvaldības izaicinājumiem atklās Rīgas metropoles gadu.
Trešdien, 19. janvārī, plkst. 10.00 interesenti tiks iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO - Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem par Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju.

Izglītības, zinātnes un vides temati:
- Latvijas 2022. gada Ģeovieta - Krustalīča un Kraukļa klintis pie Daugavas.
- Latvijā radīta jauna metode ķīmisko savienojumu iegūšanai.
- Lietuvā veido mākslīgas salas cīņai pret ūdeņu piesārņojumu.

Kultūras temati:
- Jaunā digitālā spēlē iespējams "restaurēt" latviešu klasiķu gleznas.
- Koncertzālē "Latvija" uzstāsies Vladislavs Nastavševs.
- Zahara Ze izstāde “Laukinelauki”.
- Sākas franču kino festivāls tiešsaistē.