Ar mērķi parādīt sieviešu karjeras iespējas zinātnes jomā, veicinot dzimumu līdztiesību darba tirgū un nākotnes profesijas izvēlē, 16. oktobrī notiks šī gada UNESCO nedēļas 2019 „Spožie prāti: sievietes zinātnē” tematiskais pasākums domapmaiņa „Ar iedvesmu par zinātni”.

Citas ziņas.
Izglītība, zinātne un vide:

  • Parkveida pļavas – īpaši saudzējams Eiropas un Latvijas retums.
  • No 10. līdz 12. oktobrim Latvijā norisināsies Erasmus dienu pasākumi.
  • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte oktobrī svin Latvijas tiesību zinātņu šūpuļa simtgadi.


Kultūra:

  • Sarunas par mākslu olīvkoku pavēnī. LMA izstāde «Academia».
  • Viesturs Kairišs uzņems filmu par barikāžu laiku.
  • 9. oktobrī komunikācijas zinātņu pētnieks Mārtiņš Kaprāns lasīs iepazīstinās klausītājus ar vēl nedzirdētiem faktiem.
  • Rīgas Centrālās bibliotēkas 2. stāva izstāžu zālē no 4. līdz 10. oktobrim tiks atklāta izstāde “Ar iedvesmu par Itāliju”.