Laikā no 2018. gada maija līdz 2019. gada novembrim, Latvijas un Latvijas Universitātes simtgadē, ar Kopernika jūras vides monitoringa servisa finansiālu atbalstu Latvijas Universitātes pētnieki radījuši brīvi pieejamu vietni www.water.lv/fimarweb, kurā katram interesentam ir iespēja virtuāli novērot Baltijas jūras stāvokli – ūdens līmeni, viļņu augstumu, vēja virzienu, un iepazīties ar šo parametru prognozi nākamajām divām dienām, kas tiek aktualizēta ik pa sešām stundām. Izveidotā servisa atpazīstamībai izvēlētais nosaukums Present the present turpina stāstu par Latvijas saistību ar jūrniecību un okeanogrāfisko datu apstrādes prasmēm digitālās informācijas laikmetā. 

Citas ziņas

Izglītība, zinātne, vide: 

  • “Zinātnes kafejnīca” eksperti iepazīstinās ar dažādiem paņēmieniem, kā iegūt skaistas kosmosa fotogrāfijas.Līgatnes dabas tākā norisināsies gada dzīvnieka - aļņa diena. 
  • LU pētnieku migrācijas tematikai veltītā aptauja izraisījusi lieli atsaucību. 


Kultūra:

  • Kalnciema kvartāla galerijā skatāma Andreja Prigičeva personālizstāde “Vegāni uzbrūk nūdistiem”.
  • Par godu Ģertrūdes ielas teātra desmitgadei, atjaunota izrāde “Cilvēks uz trepēm”. 
  • Čehijas nozīmīgākajā galerijā - Polansky - būs skatāma mākslinieka un kuratora Kaspara Groševa kūrēta grupas izstāde “I had amnesia once or twice”. 
  • Krievu metāla apvienība "Amatory” viesosies klubā “melnā piektdiena”.