“Zināšanas ir spēks!” – ar šādu moto jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Universitātes Studentu padome izsludina pieteikšanos studentu zinātniskajai konferencei “Mundus et...”, kas notiks šī gada 22.–23. oktobrī. Labāko referātu autori varēs ne tikai pretendēt uz zinātnisku publikāciju rakstu krājumā un interneta žurnālā “Satori”, bet arī iegūt kādu no mērķstipendijām pētījuma turpināšanai.
Par šī gada konferences “Mundus et...” dalībnieku var kļūt jebkuras augstskolas bakalaura, maģistra vai profesionālās augstākās izglītības programmās studējošais, kas vēlas iepazīstināt plašāku publiku ar studiju procesā vai ārpus tā veikto pētījumu rezultātiem, kā arī iegūt savu pirmo zinātnisko publikāciju. Saskaņā ar konferences virstēmu, dalībnieki tiks mudināti aplūkot pasauli globālā mērogā, uzsvaru liekot uz pasaules mijiedarbību ar cilvēku, idejām, zinātni un sabiedrību.
Darbi tiks pieņemti četrās sekcijās, kas vērstas uz ierastā nozaru iedalījuma robežu pārkāpšanu un starpdisciplinaritāti:
    “Mundus et homo” (Pasaule un cilvēks);
    “Mundus et idea” (Pasaule un ideja);
    “Mundus et sciens” (Pasaule un saprāts);
    “Mundus et communitas” (Pasaule un sabiedrība).
Referātu tēmas pieteikumi tiks gaidīti līdz 2020. gada 30. jūnijam. Vairāk par konferences norisi, pieteikumu iesniegšanu un vērtēšanas kritērijiem var uzzināt konferences mājaslapā https://konference.lusp.lv, kā arī sekojot konferences aktualitātēm sociālajos tīklos.

Citas ziņas
Izglītība, zinātne un vide:

  • Taivānā ārsti ar virtuālās realitātes brillēm mācās aprūpēt Covid-19 pacientus,
  • Zemes magnētiskais ziemeļpols strauji virzās uz Sibīriju,
  • Uz Marsa reiz plūdušas straujas upes.

Kultūra:

  • Tiešsaistē notiks Vladislava Nastavševa koncerts "Izolācijas dziesmas",
  • Madaras Kvēpas darbi galerijā LOOK,
  • RIBOCA2 aizsāk tiešsaistes lekciju un sarunu cikla programmu,
  • Atvērta virtuālā galerija mākslinieku atbalstam «Atbalstissimo»,
  • Jaunu mūziķu konkurss “Hadrons 2020”.