Lai veicinātu Latvijas Universitātes docētāju prasmju pilnveidi efektīvai un mūsdienīgai studiju nodrošināšanai e-vidē, sākot ar šī gada martu Latvijas Universitātē norisinās darbs pie akadēmiskajam personālam paredzētas mācību programmas “Tehnoloģiski pedagoģisko prasmju attīstība studiju nodrošināšanai digitālajā vidē” izstrādes, kas sastāv no deviņiem tematiskiem moduļiem.

Citas ziņas.

Izglītība, zinātne un vide:

- Notiks 5. Latvijas Lauku kopienu parlaments.
- Piesārņojuma dēļ aizliedz peldēties Abragciema pludmalē; neiesaka vēl trīs peldvietās.
- Ķīnā tiks atvērts pirmais videokartēm veltītais muzejs.

Kultūra:
- Latvijas radio 6 - Latvijas Universitātes radio NABA aptauja.
- LNB aicina uz apjomīgu izstādi “Bēthovens. Orbītas”.
- NEXT ietvaros norisināsies diskusija “Kuratora loma un tās attīstība šodien”.
- Pāvilostā skatāma Kriša Salmaņa izstāde "Sānskats".