26. februārī Latvijas Universitātes Bibliotēkā tiks atklāta izstāde “Ceļš”, kas veltīta Latvijas Universitātes atjaunotās Teoloģijas fakultātes izdevumam ar tādu pašu nosaukumu. Ar izstādi LU Bibliotēka atspoguļo žurnāla tapšanas vēsturi un sveic LU Teoloģijas fakultāti 100 gadu jubilejā. Pasākuma laikā tiks prezentēts jaunais žurnāla "Ceļš" numurs, kas tapis sadarbībā ar LU akadēmisko apgādu.
Žurnāls „Ceļš” ir atjaunotās LU TF anonīmi recenzēts periodisks, starpdisciplinārs izdevums, kura mērķis ir padziļināt lasītāju izpratni par teoloģiju un reliģijpētniecību, tās vēsturiskajiem un mūsdienu procesiem. Žurnāls ir veltīts teoloģijas un reliģijpētniecības problemātikai starptautiskā kontekstā, īpaši pievēršoties reliģiskās dzīves analīzei Latvijā un Baltijā. „Ceļš” nav piesaistīts konkrētai reliģiskajai pārliecībai, tā uzdevums ir kritiski analizēt reliģiskos procesus, ietverot visdažādākās teoloģijas un reliģijpētniecības jomas. Žurnāla mērķauditorija ir humanitāro un sociālo zinātņu eksperti un studenti, kā arī visi, kas ieinteresēti reliģijas fenomenu zinātniskā analīzē.

Citas ziņas
Izglītība, zinātne un vide:

  • Priekuļu novadā pēta Latvijas ārstniecības augus.
  • Festivālā «TechChill 2020» triumfē urbuļu plēves ražotājs no aitas vilnas «Woola».
  • Vecā McDonald’s eļļa lieliski noder 3D printeros.

Kultūra

  • Viesturs Meikšāns un Monika Pormale dibina jaunu teātra apvienību “Freshfreshfr”.
  • Pasniegtas Latgaliešu kultūras gada balvas Boņuks 2019.
  • Fon Stricka villā notiks "Rīgas Mazākā izsole".
  • Atklās Līvas Kaprāles izstādi “Portrets un telpa”.