Katehilamīnu un to metabolītu kvantitatīvo analīzi bioloģiskajos šķidrumos bieži izmanto dažādu slīmību diagnostēšanai, taču šī metode prasa daudz laika un daudz līdzekļu. Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātes pētnieku mērķis ir izstrādāt sorbentu ātrākai un selektīvākai katehilamīnu un to metabolītu attīrīšanai, uzlabojot metodes efektivitāti un precizitāti. Kas ir katehilamīni? Katehilamīni ir adrenalīns un noradrenalīns. Cilvēka organismā tie pilda hormonu funkcijas. Parasti katehilamīni un to metabolīti novēroti ļoti mazās koncentrācijās, apmēram nanogrami litrā, taču ja metabolītu līmenis ir krietni palielinājies, tas var liecināt, ka organismā ir izveidojusies kāda pataloģija, ieskaitot dažādus audzējus, kā arī sirds un asinsvadu slimības. Mūsdienās ir ārkārtīgi svarīgi noteikt šo savienojumu daudzumu cilvēka organismā pēc iespējas precīzāk un to ļauj paveikt tā saucamās modernās analītiskās ķīmiskās metodes. Paraugs ir pareizi jāsagatavo analīzei un tam ir jābūt apstrādātam ar dažāda veida šķīdinātājiem, sorbentiem un citiem materiāliem ar mērķi tikt vaļā no vairākiem piemaisījumiem un traucējošām vielām. Šī procedūra ir ļoti ilga un dārga, tāpēc LU Ķīmijas fakultātes zinātniskajā projektā “Jaunu selektīvu cietfāzes ekstrakcijas sorbentu izstrāde vienlaicīgai katehilamīnu un to skābju tipa metabolītu izdalīšanai no bioloģiskas izcelsmes paraugiem” izstrādā sorbentu ātrākai un selektīvākai katehilamīnu un to metabolītu attīrīšanai, uzlabojot metodes efektivitāti un precizitāti.

Citas ziņas.

Izglītība, zinātne un vide:

  • Stradiņa slimnīcā uzstādīta pasaulē pirmā bezkontakta Covid-19 analīžu nodošanas iekārta.
  • Cēsīs no pārtikas atlikumiem darina gardumus.
  • Nirēji Baltijas jūrā nejauši atrod nacistu šifrēšanas mašīnu “Enigma”.

Kultūra:

  • "Kino Bize" dzimšanas dienu svinēs ar Bresona filmām tiešsaistē.
  • "Ascendum" izdod Haralda Matuļa dzejprozas krājumu "Eksistenciālisms".
  • Izstādē Pret traģisko sienu notiks tiešsaistes koncertvakars.
  • Liepājā atklāta audiovizuāla izstāde Māksla garākai dzīvei.