Kopš 2020. gada decembra Latvijas Universitātē tiks īstenots projekts “Institutum Herderianum Rigense: Herdera institūts Rīgā kā zinātnes tīkls Eiropas zinātnes tīklojumā”.

Citas ziņas.
Izglītība, zinātne un vide:

  • Zinātnieki iespējams atraduši visumā tālāko galaktiku.
  • Masu izmiršana notiek ik pēc 27 miljoniem gadu.
  • Arheologi Pompejos atraduši ātrās ēdināšanas iestādes atliekas.

Kultūra:

  • Radio NABA piedāvā normālās mūzikas Top 100 un prognožu spēli.
  • Rīgas Porcelāna muzejam jaunas telpas un vizuālā identitāte.
  • «Sudrabmeitenes» — foto grāmata par Latvijas un Igaunijas fotogrāfēm.
  • Rīgā tapusi dzīvnieku aizstāvībai veltīta lapsas skulptūra.