Latvijas Universitāte uzsākusi vērienīgu Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījumu. Katram no pētījumā iekļautajiem cilvēkiem ir nosūtīta Latvijas Universitātes un Centrālās statistikas pārvaldes vēstule ar aicinājumu piedalīties pētījumā. Pētījuma mērķis ir atklāt ne vien esošo situāciju Latvijas iedzīvotāju dzīvesstila un veselības jomā, bet arī saprast, kas ir mainījies 10 gadu laikā, kopš veikts iepriekšējais līdzīga satura pētījums. Tāpat iegūtie rezultāti palīdzēs novērtēt valsts veselības politikas un veselību veicinošo pasākumu efektivitāti, kā arī rast idejas situācijas uzlabošanai veselības jomā Latvijā.

Citas ziņas

Izglītība, zinātne un vide:

  • Par 2019. gada augu nosaukts mazais zvagulis;
  • Centralizētos eksāmenus būs iespējams kārtot arī 4 augstskolās;
  • Par gada bezmugurkaulnieku nosaukts mārīšzirneklis.

Kultūra:

  • Sācies Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras" ziemas balsojums;
  • Rīgas Centrālajā bibliotēkā skatāma gleznošanas simpozija "Mark Rothko 2018" darbu izstāde "Gleznojam savu nākotni kopā";
  • Valdisolē sarīkoti koncerti, kuros izmanto no ledus gatavotus mūzikas instrumentus;
  • Mākslinieki aicināti iesniegt savus darbus dalībai konkursā "Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecībā".