Lai atbalstītu mūsdienīgu zināšanu apguvi, Microsoft globālās iniciatīvas ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Inovāciju centru LUMIC, ISM Vadības un ekonomikas universitāti Viļņā un Igaunijas Biznesa skolu Tallinā uzsāk “Digitālo prasmju pilnveides programmu Baltijā”, kas būs pieejama ikvienam Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotājam. Plānots, ka darba tirgū pieprasītas zināšanas katrā valstī apgūs vairāk nekā 10 000 cilvēku.
Programmā ir divi moduļi: pirmajā modulī pieejama biznesa un datu analīze, bet otrais programmu un lietotņu izstrādes modulis ļauj apgūt programmatūras un sistēmu projektēšanas pamatprincipus, kā arī izstrādes un testēšanas metodes.
Astoņu nedēļu ilgā pašmācība tiks papildināta ar praktiskām nodarbībām, kuru laikā mācību programmas vadītājs ar piesaistītajiem nozares ekspertiem sniegs ieskatu zināšanu pielietojamībā. Lai saņemtu apliecinājumu par kursa beigšanu, mācību noslēgumā būs jākārto tests.
Mācības ir bez maksas un notiks angļu valodā.

Citas ziņas.
Izglītība, zinātne un vide:

  • VARAM plāns mazināt atkritumu poligonu skaitu rada neizpratni vides biedrībai,
  • Izgudrots robots, kas atrisinās visas nebūšanas ar kontaktlēcām,
  • Latvijas augstskolas pēta risinājumus noturīgai un drošai datorsistēmu darbībai.


Kultūra:

  • Koncertā Z studijā šonedēļ uzstāsies grupa Triānas parks,
  • Gaismas festivāls "Staro Rīga" pārceļas uz rīdzinieku mājokļiem,
  • Akcijā Tēlniecības Melnās dienas akcentēs mākslas darbu nepieciešamību,
  • Nacionālais simfoniskais orķestris atver digitālo koncertzāli.