Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadītajā ERASMUS+ projektā DigitALAD (Digital Adult Educators: Preparing Adult Educators for a Digital World) ir tapusi rokasgrāmata pedagogiem, kuri strādā ar pieaugušajiem, lai attīstītu digitālo kompetenci.

Šajā rokasgrāmatā ir apkopota informācija par 22 digitālajām kompetencēm un piedāvāti nodarbību plāni, kā sekmēt šo kompetenču attīstību. Kopumā rokasgrāmata sastāv no 5 nodaļām, kur ir sniegta informācija, kas ir digitālā kompetence, kādas prasmes ir nepieciešams apgūt, lai darbotos digitālā vidē, kāda digitāli pedagoģiskā kompetence ir nepieciešama, lai palīdzētu pieaugušajiem apgūt digitālas prasmes un izmantotu digitālos rīkus, kā novērtēt apgūtās prasmes un atbalstīt izglītojamos šo prasmju apguvē. Rokasgrāmata šobrīd ir pieejama angļu valodā (rokasgrāmata_angliski), bet tā tiek tulkota visu projekta partnervalstu valodās – latviešu, spāņu, grieķu, franču, un būs brīvi pieejama visiem interesentiem.
Ir izstrādāti arī dažādi resursi, ko var izmantot pedagogi, kuri strādā ar pieaugušajiem. Šobrīd tie ir pieejami angļu valodā, bet tiek tulkoti arī citās projekta dalībvalstu valodās (materiāli)

Citas ziņas.
Izglītība, zinātne un vide:

  • Latvijas zinātnieki strādā pie mākslīgās saules izveides,
  • Stundas garumā aicina skaitīt putnus pie barotavām,
  • “SpaceX” uzstāda rekordu, orbītā veiksmīgi nogādājot 143 satelītus.

Kultūra:

  • Zināmi "Kilograms kultūras 2020" Ziemas balsojuma uzvarētāji,
  • Iznākusi grāmata Sudrabmeitenes. Fotogrāfijas retušētā vēsture,
  • Izsludina Rīgas radošo kvartālu un teritoriju atbalsta finansēšanas konkursu.