Uzsākts pētniecības projekts par pretošanos un kolaborāciju Latvijā Otrā pasaules kara laikā

Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūtā uzsākts jauns Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Pārvērtējot bezvalstiskumu: Pretošanās un kolaborācija Latvijā Otrā pasaules kara laikā”.

Citas ziņas
Izglītība, zinātne un vide:.

  • Aizkraukles pilskalns un senpilsēta izraudzīta par 2021. gada arheoloģisko pieminekli.
  • Dabas skaitīšanā bioloģiski vērtīgie zālāji konstatēti 45% apsekoto teritoriju.
  • Tiek pētīta caurspīdīgu skārienekrānu izveide.

Kultūra:

  • Ikšķiles novada pašvaldība izsludina Dzintara Soduma balvu literatūrā.
  • Māksliniekus aicina pētīt sociāli atstumto sabiedrības grupu stāstus.
  • Cimzes balvai aicina pieteikt izcilus kultūrizglītības skolotājus.
  • Aicina pieteikties pasākumam-konkursam „Aicinājuma tekstu lasījumi".